Felsefi Temel Kavramlar Sözlüğü | BilgiAdresim
3:34 pm - Pazar Ağustos 16, 2314

Felsefi Temel Kavramlar Sözlüğü

Cuma, 17 Mayıs 2013, 10:50 | Eğitim ~ Öğretim | 0 Yorum | 74136 Defa Okundu
by admin

temelfelsefi

 

 

 1. Suje : Özme
 2. Obje : Nesne
 3. Subjektif : Öznel
 4. Objektif : Nesnel
 5. Felsefe : Bilgiyi Sevmek, Bilgiyi Aramak
 6. Epistemoloji : Bilgi Felsefesi
 7. Bilgi : Özne ile nesnenin birleşmesi. Sonucu elde edilen üründür.
 8. Empirik Bilgi : Deneyimsel Bilgi
 9. Temellendirme : Gerçek, Kanıt
 10. Nihilizm : Hiççilik
 11. Relativizm : Görecelik
 12. Septisizm : Şüphecilik (kuşkuculuk)
 13. Rasyonalizm :  Akılcılık
 14. Dogmatizm : Doğuştarıcılık
 15. Entuisyonizm : Sezgicilik
 16. Sensuanlizm : Duyumculuk
 17. Pozitimizm : Olguculuk
 18. Empirizm : Deneycilik
 19. Dualizm : İkicilik ( Hem madde hem düşünce )
 20. Kritisizm : Eleştiricilik
 21. Fenomenolojizm : Özbilimcilik
 22. Pragmatizm : Faydacılık
 23. Humanizm : İnsan Felsefesi
 24. Realizm : Gerçekçilik
 25. Ontoloji : Varlık Felsefesi
 26. Metafizik : Fizik Ötesi
 27. İdealizm : Varlık Düşüncedir
 28. Materyalizm : Maddecilik
 29. Ethik : Ahlak Felsefesi
 30. Hedonizm : Hazcılık
 31. Egoizm : Bencilcilik
 32. Anaşizm : Düzensizcilik
 33. Determinizm : İnsan Ahlaki Eylemlerinde Özgür Değildir.
 34. İndeterminizm : İnsan Ahlaki Eylemlerinde Özgürdür.
 35. Otodeterminizm : İnsanın Özgürlüğü Kendi Elindedir.
 36. Ütopya : Hayali Devlet
 37. Meşruiyet : Yasallık ( Hukuka Uygun )
 38. Sosyalizm : Eşitliğe Dayalı Ekonomik Düzen
 39. Kapitalizm : Özgürlüğe Dayalı Ekonomik Düzen
 40. Liberalizm : Özgürlüğe Dayalı Yönetim Biçimi
 41. Kominizm : Eşitliğe Dayalı Yönetim Biçimi
 42. Teizm : Tanrının Varlığını Savunan  Görüş
 43. Ateizm : Tanrı Tanımazcılık
 44. Agnostisizm : Bilinemezcilik
 45. Panteizm : Tüm Tanrıcılık
 46. Deizm : Yaratancılık
 47. Estetik : Sanat
 48. Paradigma : Doğayı ve Varlığı Açıklamak İçin Kullanılan Ortak Bakış Açısı
 49. Tutarlılık : Mantık Kurallarına Uygunluk
 50. Evrensel : Herkese Açık.

Yorum Yapabilirsiniz..

You must be Logged in to post comment.


Günün Fırsatı